S_oil

 

 

Kể từ khi tiến vào hoạt động kinh doanh dầu bôi trơn vào năm 1989, S-OIL đã không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn tham gia vào phát triển công nghệ liên tục và hoạt động tiếp thị tích cực để trở thành nhà lãnh đạo trong thị trường dầu nhờn . Chúng tôi cũng đã phát triển công nghệ bôi trơn tiên tiến nhất và quản lý đẳng cấp thế giới bằng cách tham gia hợp tác kỹ thuật với Idemitsu Kosan của Nhật Bản và xây dựng liên doanh với Pháp 'TOTAL. Kể từ khi đi vào sản xuất 'ULTRA-S' vào năm 2002, là dầu gốc của lớp VHVI cho dầu bôi trơn, S-OIL đã trở thành nhà cung cấp dầu bôi trơn chính của dầu bôi trơn trên thế giới. Dựa trên khả năng năng động được xây dựng trong 25 năm qua, chúng tôi đang cố gắng trở thành công ty dầu nhờn tốt nhất thế giới với sự ra mắt 'S-OIL SEVEN', thương hiệu dầu nhờn tổng hợp 100%.