LUBRICO

   
 
  Lubrico Oll International đáp ứng nhu cầu của toàn bộ ngành hóa dầu với chất lượng được phê duyệt và sản phẩm đa dạng. Đáp ứng nhu cầu của thị trường dầu vận tải, công nghiệp và dầu tàu thủy với hơn 200 sản phẩm sản xuất tại các nhà máy của Lubrico gồm dầu nhờn ô tô, dầu nhờn công nghiệp, chất chống đông, dầu phanh và mỡ và tiếp tục phát triển các sản phẩm của mình dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Lubrico Oil International liên tục nâng cấp công nghệ của mình và nhanh chóng phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của ngành.
- Chúng tôi liên tục thực hiện các nghiên cứu, phát triển cùng với nhiều nhà sản xuất phụ gia hàng đầu thế giới vì vậy Lubrico dần trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về phát triển công nghệ. 
- Lubrico Oil International phục vụ cho các tổ chức công cộng, tư nhân, dịch vụ ô tô tự động và tư nhân, các công ty phụ tùng tự động thông qua các kênh đại lý của mình ở trong nước và trên thế giới. 
- Lubrico Project cung cấp nguyên liệu sản xuất dầu cho các nhà máy trong nước và trên thế giới.
- Lubrico Oil International cung cấp dịch vụ sản xuất OEM cho các thương hiệu với tiêu chuẩn dịch vụ cao và đầy đủ chứng chỉ quốc tế.