Tên  
Email  
Thư  

 

 

Cty TNHH Phương Nam

Địa chỉ :    32 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

                28 Giáp Hải 1, TP. Bắc Giang

SĐT          0915.204.111

 

 

Cty TNHH Phương Nam

Địa chỉ :    32 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

                28 Giáp Hải 1, TP. Bắc Giang

SĐT          0915.204.111

Công ty TNHH Phương Nam

Địa chỉ : 32 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

             28 Giáp Hải 1, Tp.Bắc Giang.

 

 

Phòng xuất nhập khẩu: 

Email: Phuongnam.vn.oil@gmail.com

Tel    : 0915204111

 

 

Phòng Kinh Doanh:

Email: Daunhonphuongnam@gmail.com

Tel:     0912712898

Liên hệ